Odwiedzin: 27487

 

 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:45-15:45

Informacje telefoniczne udzielane są w godzinach urzędowania kancelarii

pod numerem telefonu : (41) 262-02-73

Komornik przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 9:00-16:00

Wpłat mozna dokonywać bezpśrednio w kancelarii bądź na rachunek bankowy

w PKO BP S.A.  50 1020 2674 0000 2102 0003 2631

 

wskazując w tytule wpłaty imię i nazwisko (firmę) wpłacającego oraz numer sprawy